Hotărârea numărul 53 din 29 septembrie 2017 privind identificarea imobilului constituit din terenul adiacent Văii Marii din localitatea Vălenii Lăpușului pe traseul aferent proiectului ,, Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului” imobile din inventarul domeniului public al comunei Coroieni

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.