Hotărârea numărul 6 din 01 februarie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), județul Maramureș, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș și a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului în zona de colectare Târgu Lăpuș

Detalii...

Hotărârea numărul 4 din 01 februarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați în cadrul programului de dezvoltare locală a obiectivelor de investiții „MODERNIZARE DC 55 COROIENI-VIMA MARE” și „Alimentare cu apă potabilă a comunei Coroieni”

Detalii...

Hotărârea numărul 2 din 08 ianuarie 2016 privind aprobarea acoperiri definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare și validarea dispozițiilor cu nr. 377, 378 și 379/2015 emise de primarul comunei Coroieni, privind rectificarea bugetului local al comunei

Detalii...

Hotărârea numărul 1 din 08 ianuarie 2016 privind organizarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza teritorială pentru anul școlar 2016-2017 în vederea fundamentării Planului de Școlarizare pentru anul 2016-2017

Detalii...