Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni

Educație, dezvoltare comunitară și servicii integrate

Construire centru de zi în cartierul Ponorâta, sat Vălenii Lăpușului, comuna Coroieni, Jud.Maramureș

Ultimele hotarari ale Consiliului Local al Primariei Coroieni

Hotărârea numărul 74 din 28 noiembrie 2017 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării, a unui bun mijloc fix care aparține domeniului privat al comunei Coroieni

Hotărârea numărul 74 din 28 noiembrie 2017 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării, a unui bun mijloc fix care aparține domeniului privat al comunei Coroieni

Hotărârea numărul 73 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea funcției contractuale vacante de execuție din bibliotecar cu studii medii în bibliotecar cu studii superioare

Hotărârea numărul 73 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea funcției contractuale vacante de execuție din bibliotecar cu studii medii în bibliotecar cu studii superioare

Hotărârea numărul 72 din 28 noiembrie 2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2018-2019, la nivelul comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 72 din 28 noiembrie 2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2018-2019, la nivelul comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 71 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea nr. XI a bugetului local al comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 71 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea nr. XI a bugetului local al comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 70 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea amenajării cursului de vale denumit ,,Valea Babei” din localitatea Baba, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 70 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea amenajării cursului de vale denumit ,,Valea Babei” din localitatea Baba, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 69 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea prelungiri contractului de închiriere înregistrat sub nr. 42/1.012.2016 având ca obiect spațiului locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 4, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 69 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea prelungiri contractului de închiriere înregistrat sub nr. 42/1.012.2016 având ca obiect spațiului locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 4, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 68 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție “Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 68 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție “Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 67 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 67 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”