Hotărârea numărul 47/2015 privind procedura de acordare a scutirii de plata majorărilor de întârziere și penalităților, aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a comunei Coroieni

Hotărârea numărul 47/2015 privind procedura de acordare a scutirii de plata majorărilor de întârziere și penalităților, aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a comunei Coroieni

Hotărârea numărul 45/2015 privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului de investiții Modernizarea și/sau asfaltarea ulițelor, străzilor și drumurilor comunale din Comuna Coroieni, județul Maramureș

Hotărârea numărul 45/2015 privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului de investiții Modernizarea și/sau asfaltarea ulițelor, străzilor și drumurilor comunale din Comuna Coroieni, județul Maramureș

Hotărârea numărul 44/2015 privind evaluarea terenurilor aferente blocurilor de locuințe care aparțin domeniului public al comunei Coroieni, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Coroieni, – angajarea unui evaluator autorizat

Hotărârea numărul 44/2015 privind evaluarea terenurilor aferente blocurilor de locuințe care aparțin domeniului public al comunei Coroieni, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Coroieni, – angajarea unui evaluator autorizat