Hotărârea numărul 69 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea prelungiri contractului de închiriere înregistrat sub nr. 42/1.012.2016 având ca obiect spațiului locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 4, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 69 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea prelungiri contractului de închiriere înregistrat sub nr. 42/1.012.2016 având ca obiect spațiului locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 4, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 68 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție “Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 68 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție “Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 67 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 67 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 66 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție; Construire Centru medical în Comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 66 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție; Construire Centru medical în Comuna Coroieni, județul Maramureș”

Hotărârea numărul 65 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Construire Centru medical în Comuna Coroieni, Județul Maramureș”

Hotărârea numărul 65 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție ,,Construire Centru medical în Comuna Coroieni, Județul Maramureș”

Hotărârea numărul 64 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Extindere și realbilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș”

Hotărârea numărul 64 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Extindere și realbilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș”

Hotărârea numărul 63 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție; Extindere și reabilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș

Hotărârea numărul 63 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție; Extindere și reabilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș