Agricultura

Sectorul de baza al economiei comunei, este agricultura.

Inainte de anul 1989 a fost cooperativizata aproape in intregime, cu exceptia a 10 gospodarii.

Dupa 1989 aceste Cooperative Agricole de Productie au fost desfiintate, proprietarilor de terenuri agricole fiindu-le restituite proprietatile.
Din suprafata totala a comunei, 6693 Ha., suprafata agricola este de 4510 Ha., din care:

 • arabil – 1020 ha
 • pasuni – 2037 ha
 • fanete – 1289 ha
 • livezi – 164 ha

Incadrarea terenurilor

Terenurile de pe raza comunei Coroieni se incadreaza in zona a IV-a de fertilitate si favorabilitate.

Numarul de animale

In cadrul dezvoltarii economiei locale un loc important il ocupa cresterea ingrijirea animalelor in gospodariile individuale.
Numarul de animale pe comuna si specii este:

Bovine total: 1173 capete din care vaci si juninci 825 capete.
Rasa predominanta este Bruna de Maramures; productia totala de lapte, fiind de 2100 litri-/cap.

Cabaline total: 179 capete la 170 de gospodarii. Rasa predominanta este cea comuna, caii fiind folositi la executarea lucrarilor agricole (arat, semanat) la diferite transporturi de produse agricole, fan si transport de lemne de foc.

Ovine total:  3373 capete din care oi mioare 3067 capete. Rasa cea mai frecvent intalnita este Turcana si Tigaia, care da o productie de 45 litri/lactatie, si o productie de lana de 2 – 2.3 kg./cap.

Pasari total: 18320 capete; se cresc in general rase mixte (pentru carne si oua) dand o productie de 150 oua/cap/an si in general 2 – 2.5 kg. de carne.

Familii de albine:  600 familii de albine la 13 gospodarii; astfel se valorifica flora locala si cea melifera prin practicarea pastoralului in alte zone.

Referitor la activitatea de reproductie pentru bovine, ovine, porci si cai trebuie specificat ca monta se realizeaza atat artificial cat si natural.

Densitatea (incarcatura) animalelor la 100ha de teren agricol se prezinta astfel:
Facand o medie a efectivelor de animale pe gospodarie situatia se prezinta astfel:

 • bovine: 1.58 capete/gospodarie
 • porcine: 1.23 capete/gospodarie
 • ovine: 4.54 capete/gospodarie
 • pasari: 24.6 capete/gospodarie

Gruparea gospodariilor

In functie de suprafata agricola detinuta situatia este urmatoarea:

Se observa din grafic faptul ca cele mai multe gospodarii sunt cele care detin o suprafata agricola de 1 – 3 ha, iar cu 10 – 25 ha sunt cele mai putine.

Structura culturilor agricole

Structura culturilor agricole depinde de tipul de sol si de conditiile climatice din zona. In anul 2001 structura se prezinta astfel:

Productiile obtinute sunt modeste, fie din lipsa dotarilor, fie din lipsa banilor, lucrul nu se executa de calitate si la timp, si productiile nu sunt pe masura potentialului productiv al solului.

Dotari agricole

Referitor la adaposturile pentru animale trebuie mentionat ca majoritatea sunt comune mai multor specii de animale, doar un numar foarte redus de gospodari cresc specii diferite in adaposturi diferite. Neajunsul adaposturilor consta in deficitul volumului de aer necesar per cap de animal, a indicelui de iluminare, a ventilatiei dirijate a lipsei platformei de balegar si a bazinului de purin.

Depozitarea furajelor se face in general sub forma de clai (in acest fel se pierde cel putin 15 – 20% din productie). Se observa din ce in ce mai mult preocuparea pentru construirea de fanare, de altfel sunt in comuna in jur de 100 de fanare.
Incep a se construi si adaposturi noi si moderne cu toate capacitatile necesare.

Alte dotari:

Tranzactii: Vanzari – Cumparari

Acest capitol reflecta capacitatea de obtinere si valorificare a produselor agricole obtinute in comuna, si defineste motivatia pentru care in fiecare gospodarie sunt crescute specii de animale diferite.

Astfel, in anul 2001, s-au valorificat atat la fondul de stat, cat si pe piata libera, urmatoarele cantitati de produse:

 • CARNE
  • bovina 250 To./1000 capete
  • ovina: 50 To./3310  capete
  • porc: 216 To./1800 capete
  • pasare: 3 To./1500 capete
 • LAPTELANA – 7 t.
  • vaca  17000 Hl., din care:
  • pentru piata: 10500 Hl.
  • pentru consum familial: 1000 Hl.
  • oaie 3100 Hl., valorificat
  • pe piata: 630 Hl.
  • pentru consum familial: 850 Hl.
 • OUA – 600 000:
  • pe piata 360 000
  • consum familial 224 000

Cartofii, legumele si fructele au fost valorificate pe piata libera din orasele judetului.

Navetismul

Desi ramura de baza a economiei este agricultura, practicand aceasta activitate nu se pot acoperi in totalitate nevoile materiale ale familiilor, de aceea unii locuitori ai comunei, au fost nevoiti de-a lungul anilor sa faca naveta la oras, spre a-si asigura un venit sigur si satisfacator. Dupa revolutia din 1989, ca urmare a disponibilizarilor si a desfiintarii multor unitati industriale, numarul navetistilor a scazut simtitor, ajungand in prezent la un numar de doar 60 persoane care fac naveta in orasul Targu Lapus si Baia Mare.

Deplasarea se face in deosebi cu autoturismele proprietate personala si cu autobuzul.

Numarul navetistilor care pleaca:

 • In alte orase: 55
 • In alte comune: 5
 • In industrie: 40
 • In constructii: 5
 • Alte ramuri: 15

Dintre acestia:

 • 55 fac naveta zilnic
 • 5 saptamanal.