Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol și Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Coroieni, județul Maramureș

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol și Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Coroieni, județul Maramureș

Anunt concurs contabil

You are using a non-registered version of PDF Viewer for WordPress. Please register your copy of PDF Viewer for WordPress to receive updates & keep using without issues.Click Here to go to registration page.Fullscreen Mode