Hotărârea numărul 55/2015 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea numărul 55/2015 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea numărul 49/2015 privind implementarea și asigurarea sustenabilității în etapa de postimplementare a proiectului ”Educația alternativă la sărăcie” și modificarea Hotărârii nr.21/2014 privind asigurarea sustenabilității pe o perioadă de 5 ani în etapa de postimplementare a proiectului ”Educația alternativă la sărăcie” și alocarea financiară necesară asigurării echipamentelor si clădirii în perioada de sustenabilitate

Hotărârea numărul 49/2015 privind implementarea și asigurarea sustenabilității în etapa de postimplementare a proiectului ”Educația alternativă la sărăcie” și modificarea Hotărârii nr.21/2014 privind asigurarea sustenabilității pe o perioadă de 5 ani în etapa de postimplementare a proiectului ”Educația alternativă la sărăcie” și alocarea financiară necesară asigurării echipamentelor si clădirii în perioada de sustenabilitate

Hotărârea numărul 47/2015 privind procedura de acordare a scutirii de plata majorărilor de întârziere și penalităților, aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a comunei Coroieni

Hotărârea numărul 47/2015 privind procedura de acordare a scutirii de plata majorărilor de întârziere și penalităților, aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a comunei Coroieni