Hotărârea numărul 64 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Extindere și realbilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș”

Hotărârea numărul 64 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție ,,Extindere și realbilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș”

Hotărârea numărul 63 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție; Extindere și reabilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș

Hotărârea numărul 63 din 14 noiembrie 2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiție; Extindere și reabilitare Școala primară Ponorâta, comuna Coroieni, jud. Maramureș

Hotărârea numărul 61 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public-privat al comunei Coroieni pentru obiectivul de investiție “ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA VĂLENll LĂPUȘULUI DIN COMUNA COROIENI, JUD. MARAMUREȘ”

Hotărârea numărul 61 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public-privat al comunei Coroieni pentru obiectivul de investiție “ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA VĂLENll LĂPUȘULUI DIN COMUNA COROIENI, JUD. MARAMUREȘ”

Hotărârea numărul 60 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public-privat al comunei Coroieni pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL ÎN COMUNA COROENI, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE,

Hotărârea numărul 60 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public-privat al comunei Coroieni pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL ÎN COMUNA COROENI, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE,

Hotărârea numărul 58 din 23 octombrie 2017 privind modificarea organigramei, a statului de funcții prin înfințarea unui post contractual de inginer topograf debutant datorită unor măsuri necesare organizării și funcționării aparatului de specialitate al primarului comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 58 din 23 octombrie 2017 privind modificarea organigramei, a statului de funcții prin înfințarea unui post contractual de inginer topograf debutant datorită unor măsuri necesare organizării și funcționării aparatului de specialitate al primarului comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 57 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere cu dna. Suciu Ioana Livia având ca obiect spațiul locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 5, com. Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 57 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere cu dna. Suciu Ioana Livia având ca obiect spațiul locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 5, com. Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 56 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere cu dl. Condrache Claudiu Petre având ca obiect spațiul locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 3, com. Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 56 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere cu dl. Condrache Claudiu Petre având ca obiect spațiul locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 3, com. Coroieni jud. Maramureș