Hotărârea numărul 54 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Înființării ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI TURISM MARAMUREȘ”

Hotărârea numărul 54 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Înființării ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI TURISM MARAMUREȘ”

Hotărârea numărul 53 din 29 septembrie 2017 privind identificarea imobilului constituit din terenul adiacent Văii Marii din localitatea Vălenii Lăpușului pe traseul aferent proiectului ,, Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului” imobile din inventarul domeniului public al comunei Coroieni

Hotărârea numărul 53 din 29 septembrie 2017 privind identificarea imobilului constituit din terenul adiacent Văii Marii din localitatea Vălenii Lăpușului pe traseul aferent proiectului ,, Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului” imobile din inventarul domeniului public al comunei Coroieni

Hotărârea numărul 51 din 29 septembrie 2017 privind transformarea funcției publice vacante de inspector, clasa I. grad profesional principal, în funcția publică de inspector, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat

Hotărârea numărul 51 din 29 septembrie 2017 privind transformarea funcției publice vacante de inspector, clasa I. grad profesional principal, în funcția publică de inspector, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat

Hotărârea numărul 49 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea prelungiri contractului de închirierea înregistrat sub nr. 13/1.07.2015 având ca obiect spațiului locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 1, comuna Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 49 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea prelungiri contractului de închirierea înregistrat sub nr. 13/1.07.2015 având ca obiect spațiului locativ situat în localitatea Vălenii Lăpușului, nr. 62, ap. 1, comuna Coroieni jud. Maramureș