Hotărârea numărul 26 din 25 iulie 2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcții prin înfințarea a doua posturi contractuale -studii medii, datorită unor măsuri necesare organizării și funcționării aparatului de specialitate al primarului comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 26 din 25 iulie 2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcții prin înfințarea a doua posturi contractuale -studii medii, datorită unor măsuri necesare organizării și funcționării aparatului de specialitate al primarului comunei Coroieni jud. Maramureș

Hotărârea numărul 25 din 25 iulie 2018 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Coroieni a unor suprafețe de teren si însusirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a acestor terenuri în domeniul privat al comunei Coroieni

Hotărârea numărul 25 din 25 iulie 2018 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Coroieni a unor suprafețe de teren si însusirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a acestor terenuri în domeniul privat al comunei Coroieni

Hotărârea numărul 24 din 25 iunie 2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Coroieni al imobilului – Cămin Cultural situat în localitatea Dealu Mare

Hotărârea numărul 24 din 25 iunie 2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Coroieni al imobilului – Cămin Cultural situat în localitatea Dealu Mare