Hotărârea numărul 27 din 07 Septembrie2020

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiți “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiților în vederea executării obiectivului de investiții ,, LUCRĂRI DE DRENARE ȘI CONSOLIDARE TEREN ÎN ZONA INVESTIȚIEI: CENTRU DE ÎNGRIJIRE BATRÂNI ÎN COMUNA COROIENI, JUD. MARAMUREȘ”.