Hotărârea numărul 61 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public-privat al comunei Coroieni pentru obiectivul de investiție „ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA VĂLENll LĂPUȘULUI DIN COMUNA COROIENI, JUD. MARAMUREȘ”

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.